Friday, January 07, 2011

रोज नवा अनुभव...

रोज ची सकाळ नव्या रुपानं उगवायला लागते आणि रटाळ असणारं जीवन  अचानक आवडायला लागतं
नेहमीचा रस्ता अन बस ची वाट पाहणं जेंव्हा नित्य नवा अनुभव वाटायला लागतो आणि ऑफिस चे काम facebooking  वाटायला लागतं 
तेंव्हा , 
आपण आपल्या  एकुलत्या एका आयुष्याला रेटायचं सोडून त्याला न्याय द्यायला सुरुवात करत असतो.
आणि आज चे क्षण जे उद्याच्या रंगीत आठवणी होऊ पहात आहेत ते आपण  alarm ला snooze करण्यात , सकाळी सकाळी कटकट करण्यात, bus , गर्दी, प्रवास, office ,  boss , manager , team ,colleagues , chair , desk , coffee ला शिव्या देण्यात घालवत होतो त्यांना जगायचा एक मोका आता देत आहोत. 
असे जगावेत  ते क्षण कि त्यांनीही म्हणावं ज्याच्याकड  गेलो होतो आयुष्य शिकवायला तोच मला शिकवून गेला  जीवन जगायला :)

1 comment: